PICSI

PICSI spermas atlasei (fizioloģiskais ICSI)
 
Dabiskajā apaugļošanās procesā nobrieduši spermatozoīdi saistās ar hialuronānu, galveno olšūnas uzkalna aptverošā slāņa komponenti. Nenobrieduši spermatozoīdi ar to nesaistās (Sabeur et al, 1997).
 
Atlases metode, kuras pamatā ir spermatozoīdu spēja saistīties ar HA-receptoriem, varētu būt lietderīga potenciālu ģenētisko komplikāciju samazināšanai ICSI procedūras laikā. HA-saistītu spermatozoīdu izmantošana ICSI procedūrā uzrādīja 5,4 reižu zemāku hromosomālo aneiploīdiju skaitu (Jakab et al., 2005). HA-atlases metode ļauj veikt “fizioloģiskāku” ICSI nekā parastais PVP-ICSI (Jean et al., 2001). HA-saistīta spermatozoīda injicēšana (HA-ICSI) uzlabo embriju kvalitāti un attīstīšanos (Parmegiani et al., 2010).
 
Pašreiz ir pieejamas divas lietošanai gatavas sistēmas, kuras speciāli paredzētas HA-saistītu spermatozoīdu atlasei:
•SPERM SLOW TM (Origio)
• PICSI ® (Origio)
 
Spermai ar vāju spēju saistīties ar HA-receptoriem, kas iepriekš izvērtēta ar HBA funkcionālo testu, izmanto PICSI plates, lai tajās atlasītu HA-saistītus spermatozoīdus ICSI procedūrai un tādējādi uzlabotu grūtniecības iestāšanās iespējas. Spermatozoīdu kustības palēnināšanai un nobriedušāko un dzīvesspēcīgāko atlasei ICSI procedūrai izmanto SPERM SLOW.
 
Nobriedušu, kompetentu spermatozoīdu atlase rezultējas:
•mazākā fragmentācijā (D3);
•augstākā blastocistu attīstīšanās biežumā;
•labākā blastocistu kvalitātē;
•zemākā pārtrūkušo grūtniecību skaitā (Worrilow et al., 2011).
HA-atlases metode dod:
•augstāku apaugļošanās procentu un labākas kvalitātes embrijus;
•zemāku patoloģiskas apaugļošanās procentu un grūtniecības pārtrūkšanas skaitu.
Pirmā vizīte
Uzziniet, kāpēc visbiežāk cilvēki vēršas pēc palīdzības, pie mums.
Ārstēšana
Deatlizēts pakalpojumu saraksts
Komanda
Iepazīsimies!