Atbrivošana no pacientu iemaksām

- bērni vecumā līdz 18 gadiem;

- grūtnieces un sievietes pēcdzemdību periodā līdz 42 dienām, ja tiek saņemti veselības aprūpes pakalpojumi, kas saistīti ar grūtniecības un pēcdzemdību novērošanu un grūtniecības norisi;

- politiski represētās personas, Nacionālās pretošanās kustības dalībnieki un Černobiļas atomelektrostacijas avārijas rezultātā cietušās personas, kā arī tās seku likvidācijā cietušās personas;

- personas, kuras slimo ar tuberkulozi, un personas, kurām veic izmeklējumus tuberkulozes noteikšanai;

- psihiski slimas personas, saņemot psihiatrisko ārstēšanu;

- personas, saņemot hroniskās hemodialīzes, hemodiafiltrācijas un peritoneālās dialīzes procedūras visā ārstniecības procesa laikā;

- personas, kuras saņem veselības aprūpes pakalpojumus Noteikumu Nr.1529 6.pielikumā minēto infekcijas slimību gadījumos;

- personas, kurām neatliekamo medicīnisko palīdzību sniedz neatliekamās medicīniskās palīdzības brigādes;

- personas, kuras saņem pakalpojumus ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijās, kas reģistrētas Sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā, ārstniecības iestādē uzrādot dokumentu, kas apliecina minēto faktu;

- personas, kurām veic profilaktiskās apskates un izmeklējumus Noteikumu Nr. 1529 1. un 7.pielikuma 2.punktā;

- personas, kurām vakcinācijas kalendāra ietvaros veic vakcināciju, stinguma krampju neatliekamo profilaksi, pēcekspozīcijas imunizāciju pret trakumsērgu, kā arī vakcināciju pret gripu atbilstoši normatīvajiem aktiem par ambulatorajai ārstēšanai paredzēto zāļu un medicīnisko ierīču iegādes izdevumu kompensācijas kārtību;

- personas, saņemot ilgstošu plaušu mākslīgo ventilāciju mājas apstākļos;

- orgānu donori;

- personas, kuras saņem veselības aprūpi mājās vai paliatīvo veselības aprūpi stacionārajās ārstniecības iestādēs atbilstoši Noteikumu Nr. 1529 3. pielikuma 2.1.26. apakšpunktam, kā arī paliatīvo veselības aprūpi, ko sniedz ģimenes ārsts mājas vizītes laikā;

- I grupas invalīdi;

- trūcīgās personas, kas par tādām atzītas saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā ģimene vai atsevišķi dzīvojoša persona atzīstama par trūcīgu;

- neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta darbinieki;

- patvēruma meklētāji;

 

Pirmā vizīte
Uzziniet, kāpēc visbiežāk cilvēki vēršas pēc palīdzības, pie mums.
Ārstēšana
Deatlizēts pakalpojumu saraksts
Komanda
Iepazīsimies!