Rindas reģistra veidošanas kārtība

Valsts apmaksātās medicīniskās apaugļošanas procedūras rindas reģistra veidošanas kārtība.

1.      Izveidot elektronisku reģistru “Valsts apmaksātās medicīniskās apaugļošanas procedūras rindas reģistrs”.

2.      “Valsts apmaksātās medicīniskās apaugļošanas procedūras rindas reģistram” jāsatur sekojošo informāciju:

                           2.1    Personas identifikācijas numuru;

                           2.2    Rindas numuru pēc kārtas;

                           2.3    Vārdu, uzvārdu;

                           2.4    Kontaktinformāciju;

                           2.5    Iesnieguma saņemšanas datums reģistrācijai uz Valsts apmaksāto medicīnisko apaugļošanas procedūru

                           2.6    Piezīmes;

3.      Lai reģistrētos rindā uz Valsts apmaksāto medicīnisko apaugļošanas procedūru, pacientam vajag aizpildīt un parakstīt  iesniegumu uz Valsts apmaksāto medicīnisko apaugļošanas procedūru. Iesniegumu var nosūtīt uz klīnikas e-pastu vai aizpildīt klīnikā personīgi;

                           Pacientam ir tiesības pieteikties valsts apmaksātai medicīniskās apaugļošanas programmai ar nosūtījumu no ģimenes ārsta vai speciālista (ginekologa, urologa, ārsta ģenētika), kas ir līgumattiecībās ar Nacionālo Veselības Dienestu. Piesakoties, pacientam ir jāsniedz par sevi sekojoša informācija - vārds, uzvārds, personas kods, kontakttālruņa numurs, kā arī, iesniegt neauglības diagnozes apliecinājumu.

4.      Vienu mēnesi pirms plānotās procedūras klīnikas administrators sazinās ar pacientiem un piedāvā pierakstīties uz konsultāciju pie ārsta ginekologa-reproduktologa divu nedēļu laikā pēc veikta zvana. Pacientam ir iespēja saņemt valsts apmaksātu Iestādes speciālista konsultāciju, veicot pacienta iemaksu 4,27 EUR apmērā, ja pacientam ir nosūtījums ar uzstādītu diagnozi “neauglība” no ģimenes ārsta vai speciālista (ginekologa, urologa, ārsta ģenētika), kas ir līgumattiecībās ar Nacionālo Veselības Dienestu.

5.      Speciālista konsultācijas laikā tiek izvērtēts pacientu veselības stāvoklis, konstatēta papildus izmeklēšanas vai patreizējo stāvokļu korekcijas nepieciešamība. Pacienta rindas vieta saglabājas  viena mēneša laikā pēc pirmreizējās vizītes, dodot pacientiem iespēju šajā laikā veikt nozīmētās izmeklēšanas un veselības stāvokļu korekciju.

6.      Ja tiek izpildīti visi ārsta norādījumi, pacientam uzsāk ART ciklu ( izraksta receptes medikamentiem, uzsāk stimulācijas protokolu)

7.      Pacienti tiek izslēgti no rindas sekojošos gadījumos:

                           7.1    Ja pacientam jau izrakstītas receptes un uzsākts stimulācijas protokols.

                           7.2    Ja viena mēneša laikā līdz paredzamai procedūrai nav iespējams sazināties ar pacientu.

                           7.2.1    Pacients neatbild uz sevis norādītajiem tālruņa numuru zvaniem;

                           7.2.2    Pacients  neatbild uz sevis norādītajiem e-pastiem;

                           7.3    Ja pacients divu nedēļu laikā pēc aicinājuma nepierakstās un/vai neierodas pie speciālista uz vizīti.

                           7.4    Ja pacients pēc ārsta konsultācijas viena mēneša laikā neveic nozīmētās izmeklēšanas un ārstēšanos.

                           7.5    Ja no valsts budžeta līdzekļiem jau ir apmaksātas divas neveiksmīgas medicīniskās apaugļošanas procedūras.

                           7.6    Ja sieviete sasniedza  38 gadu vecumu.

                           7.7    Ja pacients pats atsakās no ART cikla Valsts apmaksātās medicīniskās apaugļošanas procedūras rindas ietvaros.

Šajā gadījumā uz e-pastu vai tālruni ar īsziņu tiek nosūtīts paziņojums par izslēgšanu no rindas.

Trīs dienu laikā pēc iesnieguma saņemšanas, dot oficiālo rakstisko atbildi pacientam.

8.      Lai pacientiem uzzināt savu rindas numuru pēc kārtas viņi var iesniegt pieteikšanas iesniegumu:

                           8.1    klīnikā personīgi;

                           8.2    rakstot uz klīnikas e-pastu;

9.      Reģistru aizpilda klīnikas administrators. 

                                                                                                                               11.04.2017

 

Valdes loceklis                                                                                                                  A.Kuharjonoks

Pirmā vizīte
Uzziniet, kāpēc visbiežāk cilvēki vēršas pēc palīdzības, pie mums.
Ārstēšana
Deatlizēts pakalpojumu saraksts
Komanda
Iepazīsimies!